Кафедра автоматизованого управління виробничими процесами (АУВП)

Завідувач кафедри: Гуменюк Лариса Олександрівна, к.т. н., доцент gumenuk
Телефон: (0332) 26-14-09
Адреса: Кафедра АУВП,  вул. Потебні, 56,  м.Луцьк, 43018
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cайт кафедри: studentua.com

Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю:  
Автоматизоване управління технологічними процесами.

Історична довідка
Кафедра “Автоматизованого управління виробничими процесами” утворена в серпні 1998р. внаслідок розподілу випускаючої кафедри “Технології та автоматизації виробництва” на кафедри “Автоматизованого управління виробничими процесами” та “Сучасних технологій в машинобудуванні”. З 1998 до 2005 року завідувачем кафедри був доц., к.т. н. Лотиш В. В. З 2005 року кафедру АУВП очолює доц., к.т. н. Гуменюк Л. О.

Курси, які викладають на кафедрі
Теорія автоматичного управління; теорія інформації; програмування систем реального часу; електроніка та мікросхемотехніка; мікропроцесорна техніка; мови програмування Assembler, Ci, Pascal, Delphi; банки та бази даних; мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації, автоматизація бізнес-процесів, комп’ютерна графіка, комп'ютерні мережі, основи Web-технологій та інші.

Детальніше...

Кафедра вищої математики

Завідувач кафедри: Дутчак Богдан Іванович, к. т. н., доцент dutshak
Телефон: (0332) 74-61-29
Адреса: Кафедра вищої математики, вул Львівська, 75 м. Луцьк, 43018

Історична довідка
Кафедра вищої математики утворена 10 червня 1977 р. (наказ № 74-01) «Про зміни в структурі Луцького філіалу» на базі кафедр «Загальнонауукових дисциплін» і «Загальнотехнічних дисциплін». Першим завідуючим кафедрою був Труш І.І., к. ф.-м. н, доцент (з 14.09.1977 по 26.10. 1982 р), з 1987 р. і по теперішній час кафедру очолює к. т. н. Дутчак Б.І.. На кафедрі працювали кандидати фізико- математичних наук Швай О.І., Коробчук І.В., Грдлічка Є.С., Мамчур І Т., Сорока Р. О., Сташенко М. О., професори доктори наук Марченко О. С., Денисюк І.Т., Зеленюк Є.Г. Доценту Шваю О.І. президентом України 19.12.1992 р. присвоєно звання заслуженого працівника народної освіти України.

Курси, які викладають на кафедрі
Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: вища математика, вища та прикладна математика, математика для економістів, теорія ймовірностей та математична статистика, дослідження операцій, спеціальні розділи вищої математики.

Детальніше...

Кафедра комп’ютерної інженерії

Завідувач кафедри: Пех Петро Антонович, к.т. н., доцент peh
Телефон: (0332) 74-61-15
Адреса: Кафедра КІ, вул. Львівська, 75 м. Луцьк 43018
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю:
Комп'ютерні системи та мережі

Історична довідка
Кафедра комп’ютерної інженерії утворена на підставі рішення Вченої ради Луцького індустріального інституту (протокол № 12 від 23.06.94 року) та наказу по Луцькому індустріальному інституту № 87 від 28.06.94 року.

Курси, які викладають на кафедрі
Алгоритми та методи обчислень, архітектура комп’ютерів, дискретна математика, економічна інформатика, інформатика та комп’ютерна техніка, інформатика, інформатика і обчислювальна техніка, інформатика і системологія, комп’ютерна електроніка, комп’ютерна схемотехніка, математичне програмування, моделювання, обчислювальна техніка та основи програмування, обчислювальна техніка і програмування, операційні системи, паралельні та розподілені обчислення, периферійні пристрої, прикладна теорія цифрових автоматів, програмне забезпечення комп’ютерних мереж, програмування, програмування алгоритмів цифрової обробки сигналів та зображень, системне програмне забезпечення, системне програмування, структура даних та алгоритми, теорія інформації та кодування, тестування комп’ютерних засобів, числові методи та моделювання на ЕОМ, об’єктне програмування,та інші.

Детальніше...

Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання (КТПН)

Завідувач кафедри: к.т. н., доцент Герасимчук Олег Олександрович, gerasumchyk
Телефон: (0332) 26-26-93
Адреса: вул. Потебні, 56,ауд. 17, м. Луцьк 43018
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cайт кафедри: www.ktpn.lntu.info

Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю:

Кафедра КТПН готує фахівців – бакалаврів за напрямками 6.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» та 6.050104 – «Комп’ютерні науки»; спеціалістів та магістрів спеціальностей 7,8.010104.36 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» та 7.010104.37 «Професійна освіта. Машинобудування».

Історична довідка
Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання утворена у вересні 2005 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри “Сучасних технологій в машинобудуванні”. Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки студентів. З 2005 до 2010 року завідувачем кафедри був доц., к.т. н. Тулашвілі Ю.Й. З 2010 року кафедру КТПН очолює доц., к.т. н. Герасимчук О. О.

Курси, які викладають на кафедрі
Елементи і пристрої обчислювальної техніки, ергономіка інформаційних технологій, web-програмування, комп'ютерні мережі, комп'ютерні технології в навчальному процесі, веб-технології та веб-дизайн, комп'ютерне документоведення, комп'ютерний дизайн і мультимедіа, організація баз даних і знань, об'єктно-орієнтоване програмування, прикладне програмування, системне програмування, проектування та експлуатація інформаційних систем, Internet-технології і телекомунікації в бізнесі, захист даних в інформаційних системах, soft skills для інженерів та інші.

З 2008 року на базі кафедри КТПН функціонує Школа педагогічної майстерності молодих викладачів. За цей час навчання пройшли більше 80 працівників не лише Луцького національного технічного університету, а й Технічного коледжу ЛНТУ, Любешівського технічного коледжу, Ковельського промислово-економічного коледжу.

Детальніше...

Публікації

Поради вступнику: день відк...

Хто рано встає …
День відкритих дверей — захід досить три...

Оголошення

Gerb FKNIT site Зустріч декана факультету КНІТ з абітурієнтами з питань з...

Вітаємо зі світлим Христови...

xv 2013 Кафедра автоматизованого управління виробничими процесами...

Як не загубитися у рейтинго...

vs2013 1 серпня до 12:00 приймальні комісії усіх вищих навчальни...

Визначено перелік предметів...

zno 2013 У Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Мініст...