Кафедра автоматизованого управління виробничими процесами (АУВП)

Завідувач кафедри: Гуменюк Лариса Олександрівна, к.т. н., доцент gumenuk
Телефон: (0332) 26-14-09
Адреса: Кафедра АУВП,  вул. Потебні, 56,  м.Луцьк, 43018
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cайт кафедри: studentua.com

Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю:  
Автоматизоване управління технологічними процесами.

Історична довідка
Кафедра “Автоматизованого управління виробничими процесами” утворена в серпні 1998р. внаслідок розподілу випускаючої кафедри “Технології та автоматизації виробництва” на кафедри “Автоматизованого управління виробничими процесами” та “Сучасних технологій в машинобудуванні”. З 1998 до 2005 року завідувачем кафедри був доц., к.т. н. Лотиш В. В. З 2005 року кафедру АУВП очолює доц., к.т. н. Гуменюк Л. О.

Курси, які викладають на кафедрі
Теорія автоматичного управління; теорія інформації; програмування систем реального часу; електроніка та мікросхемотехніка; мікропроцесорна техніка; мови програмування Assembler, Ci, Pascal, Delphi; банки та бази даних; мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації, автоматизація бізнес-процесів, комп’ютерна графіка, комп'ютерні мережі, основи Web-технологій та інші.

Матеріальне забезпечення навчального процесу
На кафедрі існує комп’ютерний клас, лабораторія промислової електроніки, лабораторія мікроконтролерів та комп'ютерних мереж, лабораторія технічних засобів автоматизації, лабораторія пневмоавтоматики, обладнані сучасними ПЕОМ, системами передачі даних та іншими спеціалізованими пристроями та наочним приладдям. Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, які використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів і програм.

Кадрове забезпечення навчального процесу
Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу кафедри дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців, розробляти і використовувати новітні інформаційні технології, проектувати автоматизовані системи управління підприємствами та ін. Викладачами кафедри є висококваліфіковані спеціалісти, більшість з яких мають вчені звання та наукові ступені. Середній вік викладачів кафедри становить 38 років, тому відбувається постійне професійне та наукове зростання колективу. Викладачі плідно співпрацюють зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, Польщі, приймають участь у міжнародних наукових конференціях.

Методичне забезпечення навчального процесу
З метою відповідності освітньо – професійним програмам та навчальним планам викладачами кафедри розробляються та вдосконалюються робочі програми з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Всі програми дисциплін, за якими готують студентів, відповідають українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток уміння творчо застосовувати їх на практиці. Викладачі кафедри постійно розробляють нове програмно-методичне забезпечення, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. Щороку вдосконалюється структура і зміст дипломних проектів, що відображається у методичних вказівках до виконання та оформлення дипломних проектів. На кафедрі запроваджено внутрішню інтранетмережу, розроблено сайт кафедри, на якому виставлено всі методичні розробки викладачів кафедри та електронні видання.

Науково-дослідна робота
На кафедрі проводиться активна науково-дослідна робота. Протягом останніх п’яти років сформовано ряд наукових шкіл, що знайшли своє визнання у міжнародному науковому співтоваристві. Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є такі: оптимізація параметрів та мінімізація енергетичних затрат у неперервних процесах, прийняття схемотехнічних рішень при моделюванні дискретних процесів, розробка  інтелектуальних систем управління стійкістю транспортних засобів, розробка програмних засобів для автоматизації досліджень структурно – неоднорідних матеріалів.

Студенти і випускники
Студенти займаються науковою та дослідницькою діяльністю у площині курсового та дипломного проектування. Найкраще підготовлені студенти-дослідники працюють над науковими темами під керівництвом викладачів. Кращі студенти мають можливість навчатись в магістратурі, а кращі випускники — продовжувати навчання в аспірантурі.
Про високу якість навчальних програм та інноваційних методик викладання свідчать численні призові місця студентів кафедри на міжнародних та українських змаганнях, конкурсах та олімпіадах. Студенти Леуш Назар, Лялевський Юрій, Процюк Роман, Грудецький Роман визнані кращими молодими програмістами Волині 2002 — 2006 років. Студенти спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» зайняли перше місце на І республіканському конкурсі програмного забезпечення в номінації «Учбові програми» (Київ, 2002 р.). У 2006 році Ахрюхін Олександр нагороджений дипломом фіналіста у номінації „Студент — комп'ютерний геній". Юрій Лялевський  успішно виконав вимоги на звання сертифікованого професіонала фірми Microsoft, про що і отримав відповідний сертифікат. Студенти Латишев Віталій, Жовтуля Роман, Герасимчук Ігор, Климчук Богдан, Ахрютін Олександр, Гуменюк Павло, Сацик Олександр,  проходили стажування та навчання у вузах Німеччини, США, Голандії, Польщі. У 2006 році 13 студентів спеціальності відвідали Великобританію.
За роки свого існування викладачі кафедри підготували більше 500 спеціалістів та магістрів зі спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами”. Велика кількість з них працює на  керівних посадах (Мартиневич С. А. – начальник відділу збуту ВАТ ЕТМ, Сохацький А. В. – директор Луцької філії АТ Укрінбанк, Ходзюк А. І.– заступник директора Кредитпромбанку, Гриб О. В. – директор СП „Тверд”, Сосницький О. М. – головний інженер СП „Тверд” та ін.)

Міжнародна співпраця
Викладачі кафедри АУВП співпрацюють з українськими та зарубіжними партнерами. В рамках болонського процесу у червні 2009 року у складі делегації ЛНТУ завідувач кафедри доц. Гуменюк Л. О. відвідала компанію dSPACE (Німеччина), що спеціалізується на виробництві технічних інструментів для розробки та випробувань управляючих систем. У результаті кафедра АУВП отримала 10 сучасних мікроконтролерів спеціалізованого призначення з ліцензійним програмним забезпеченням.

Пропозиції про співробітництво з метою одержання грантів:
1.    оптимізація параметрів та мінімізація енергетичних затрат у неперервних процесах,
2.    прийняття схемотехнічних рішень при моделюванні дискретних процесів,
3.    розробка  інтелектуальних систем управління стійкістю транспортних засобів,
4.    розробка програмних засобів для автоматизації досліджень структурно – неоднорідних матеріалів.

Публікації

Визначено перелік предметів...

zno 2013 У Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Мініст...

Оголошення

Gerb FKNIT site Зустріч декана факультету

КНІТ з абітурієнтами з питань
за...

Коференція на кафедрі АУВП

kon av 2012 Міжнародна науково — технічна конференція «Комп’ютерно-ін...

У Росії з'явився пам'ятник ...

halava Він був встановлений 29 червня 2012 року, поряд з корпусо...

Уряд підвищив стипендії для...

step new Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято...