Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання (КТПН)

Завідувач кафедри: к.т. н., доцент Герасимчук Олег Олександрович, gerasumchyk
Телефон: (0332) 26-26-93
Адреса: вул. Потебні, 56,ауд. 17, м. Луцьк 43018
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cайт кафедри: www.ktpn.lntu.info

Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю:

Кафедра КТПН готує фахівців – бакалаврів за напрямками 6.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» та 6.050104 – «Комп’ютерні науки»; спеціалістів та магістрів спеціальностей 7,8.010104.36 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» та 7.010104.37 «Професійна освіта. Машинобудування».

Історична довідка
Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання утворена у вересні 2005 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри “Сучасних технологій в машинобудуванні”. Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки студентів. З 2005 до 2010 року завідувачем кафедри був доц., к.т. н. Тулашвілі Ю.Й. З 2010 року кафедру КТПН очолює доц., к.т. н. Герасимчук О. О.

Курси, які викладають на кафедрі
Елементи і пристрої обчислювальної техніки, ергономіка інформаційних технологій, web-програмування, комп'ютерні мережі, комп'ютерні технології в навчальному процесі, веб-технології та веб-дизайн, комп'ютерне документоведення, комп'ютерний дизайн і мультимедіа, організація баз даних і знань, об'єктно-орієнтоване програмування, прикладне програмування, системне програмування, проектування та експлуатація інформаційних систем, Internet-технології і телекомунікації в бізнесі, захист даних в інформаційних системах, soft skills для інженерів та інші.

З 2008 року на базі кафедри КТПН функціонує Школа педагогічної майстерності молодих викладачів. За цей час навчання пройшли більше 80 працівників не лише Луцького національного технічного університету, а й Технічного коледжу ЛНТУ, Любешівського технічного коледжу, Ковельського промислово-економічного коледжу.

Матеріальне забезпечення навчального процесу
Заняття зі студентами на кафедрі КТПН проводяться в  таких спеціалізованих аудиторіях та лабораторіях: лабораторія комп'ютерних технологій у навчальному процесі та допоміжних технологій навчання, лабораторія технічних засобів навчання і комп’ютерних технологій, лабораторія професійної педагогіки та методики професійного навчання та мультимедійна аудиторія. Лабораторії оснащені сучасним комп’ютерним обладнанням, стендами, технічними засобами навчання на яких виконуються лабораторні роботи та наукові експериментальні дослідження. Обладнання та матеріали, які використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів і програм.

Кадрове забезпечення навчального процесу
Якісні показники викладацького складу кафедри КТПН спрямовані на формування колективу високопрофесійних фахівців, які викладають дисципліни навчального плану, займаються науково-дослідною та навчально-методичною роботою, мають перспективу підвищення кваліфікації. Викладачами кафедри є висококваліфіковані науковці,  які здійснюють роботу за такими напрямками діяльності:
-    навчальна діяльність;
-    навчально-методична діяльність;
-    науково-дослідна діяльність.

Доценти Тулашвілі Ю.Й., Герасимчук О. О., Подоляк В. М.  пройшли підвищення кваліфікації  за спеціальністю «Інженерна педагогіка» в УІПА м. Харків та стали членами міжнародної асоціації інженерів-педагогів IGIP. Так в 2006 році Ю. Й. Тулашвілі та О. О. Герасимчук прийняли участь в роботі семінару в м. Лугано (Швейцарія) в рамках програми співпраці з International Society for Engineering Education (ING-PAED IGIP), і отримали звання “Міжнародний інженер-педагог”, члени Міжнародного товариства інженерної педагогіки IGIP (International Engineering Education). Також викладачі кафедри пройшли навчання в системі післядипломної педагогічної освіти за програмою Intel «Навчання для майбутнього»,  що засвідчено сертифікатами, одним із викладачів кафедри отримано сертифікат компанії Microsoft Certified Professional – це найбільш відома сертифікація фірми, яка підтверджує, що фахівець здатний аналізувати і приймати рішення необхідні для роботи інформаційної системи, впроваджувати необхідну інфраструктуру (Windows2008 Server Administration, Windows Server 2008 Active Directory Configuration, Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration).

Методичне забезпечення навчального процесу
Викладачами кафедри сформовано навчально-методичні комплекси дисциплін. Проводиться  робота над випуском навчально-методичної літератури. За останні 5 років викладачами кафедри видано 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України і дві монографії. Видано більше 60 методичних вказівок.
Викладачі кафедри займаються розробкою нових дидактичних засобів, таких як електронні навчально-методичні комплекси, електронні підручники та посібники, що сприяє швидкому та ефективному впровадженню теоретичних і практичних знань у навчальний процес. Щороку вдосконалюється структура і зміст дипломних робіт, що відображається у методичних вказівках до їх виконання та оформлення.

Науково-дослідна робота
Кафедра КТПН активно займається науково-дослідною роботою. Щороку публікується близько 30-ти наукових праць у фахових виданнях. Викладачі  постійно підвищують свій професійний рівень, беручи участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, науково-навчальних семінарах як в Україні, так і за кордоном.
Ведуться наукові дослідження за напрямами:

1. Розробка методологічних засад створення електронних навчальних курсів (2009-2013)
Автори – Герасимчук О. О., Олексів Н.А.,  Кошелюк В. А.
2. Формування готовності інженерів-педагогів до професійної підготовки людей з особливими потребами (2010-2014)
Автори: Герасимчук О. О., Кабак В. В., Повстяна Ю. С.
4. Формування у майбутніх інженерів-педагогів професійної компетентності для здійснення комп’ютерного навчання (2010-2015)
Автори – Подоляк В. М., Лепкий М.І., Олексів Н.А., Панасюк Н. Л.
5. Застосування функцій мови програмування BORLAND C++ для їх програмної реалізації в середовищі STAY 2.0
Автори – Мельник В. М., Кошелюк В. А., Кабак В. В.

Кафедра КТПН здійснює наукові дослідження згідно з угодою про співпрацю між Луцьким національним технічним університетом та Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків).
На базі кафедри проводиться кожні два роки науково-практична конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті, науці та виробництві: теорія, методологія, досвід в підготовці інженерних кадрів», участь в якій беруть провідні науковці України та світу.

Студенти і випускники
Велике значення викладачі кафедри приділяють залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідницької діяльності. Студенти кафедри КТПН під час навчання беруть участь у науковій  діяльності кафедри, направляються на стажування, ознайомлюючі практики та навчання за кордоном. Кращі студенти працюють над науковими темами під керівництвом викладачів та мають можливість навчатись в магістратурі, а кращі випускники — продовжити навчання в аспірантурі.
Свідченням високого рівня кваліфікаційної підготовки майбутніх інженерів-педагогів є участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах, а також різноманітних конкурсах за фахом. У 2008 році студентка 3-го курсу – Тарасюк Олена зайняла I місце в теоретичному турі II етапу Всеукраїнської олімпіади з навчального предмету «Педагогіка». Студент 4 курсу Кабак Віталій двічі у  2006 р. та 2007 р. займав III місце та отримав грамоту технологічного туру олімпіади за номінацією «Творчий задум виховного заходу» та за номінацією «Творча індивідуальність» у м. Переяслав-Хмельницький. У 2011 році студент 5-го курсу Яцканич Олександр був нагороджений дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнского конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація».
Студенти кафедри мають можливість проходити стажування у Польщі. Так в 2006 р. студенти 4-го курсу – Бортнік Ольга та Приймак Наталія отримали дипломи за результатами проходження навчання за напрямком «Застосування комп’ютерних програм CorelDraw та Photoshop».
Загалом за роки свого існування викладачі кафедри підготували більше 200 фахівців за спеціальностями «Професійна освіта. Комп'ютерні технології» та «Професійна освіта. Машинобудування».

Міжнародна співпраця
Кафедра бере участь в міжнародному проекті TEMPUS IV «Професійно-орієнтовані магістерські програми з інжинірингу в Росії, Україні, Узбекистані», спрямованому на розробку освітніх програм, поліпшення управління вищими навчальними закладами і вирішення інших питань, актуальних для системи вищої освіти і суспільства.

Учасниками і партнерами проекту є Берлінський технічний університет (Німеччина),  Університет Лессиус-Михелен, ДеНайер Иститут (Бельгія), Вільнюський технічний університет (Литва), Запорізький національний технічний університет, Приазовський державний технічний університет, Московський державний технічний університет ім. Баумана (Росія), Казанський державний технічний університет ім.А. Н. Туполева (Росія), Каршинський інженерно-економічний інститут (Узбекистан), Ташкентський державний технічний університет (Узбекистан), Ферганский політехнічний інститут (Узбекистан).

Пропозиції про співробітництво з метою одержання грантів:
1.    модернізація навчальних програм  підготовки магістрів в рамках управління вищої освіти;
2.    впровадження системи забезпечення якості освіти.

Публікації

Коференція на кафедрі АУВП

kon av 2012 Міжнародна науково — технічна конференція «Комп’ютерно-ін...

Поради вступнику: день відк...

Хто рано встає …
День відкритих дверей — захід досить три...

Кохання допомагає краще нав...

love stud За студентським фольклором, якщо одружився, то варіантів ...

Успішний захист держіспиту ...

para Державний іспит наприкінці четвертого курсу — це гідне пі...

Вітаємо зі світлим Христови...

xv 2013 Кафедра автоматизованого управління виробничими процесами...