Автоматизоване управління технологічними процесами

Галузь знань: АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ (0502)
Напрям підготовки:   АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА  КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ (6.050202)
Спеціальність: АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр, спеціаліст, магістр
Форма навчання: Денна, заочна.
Кваліфікація: Молодший інженер з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Інженер з автоматизованого управління технологічними процесами. Науковий співробітник (автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології).
Факультет: Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра: Автоматизованого управління виробничими процесами

Напрям АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА  КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ пов’язаний із розробкою і експлуатацією систем керування технологічними процесами на базі сучасних технічних засобів, зокрема мікропроцесорної техніки; нагромадженням і опрацюванням технологічної інформації для оптимізації виробництва за різними технологічними та економічними критеріями; розробкою алгоритмічного і програмного забезпечення для автоматизованих систем керування технологічними процесами.

Особливістю напряму є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосувати її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь – від підприємства до банку.

Спеціальність АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ передбачає підготовку за такими спрямуваннями:

— автоматизоване управління дискретними технологічними процесами;

— автоматизоване управління неперервними технологічними процесами;

— автоматизоване управління процесами життєзабезпечення людини та охорони довкілля;

— автоматизоване управління системами керування транспортними засобами;

— автоматизоване управління системами бізнес – моніторингу.

Базовими предметами є: теорія автоматичного управління; теорія інформації; програмування систем реального часу; електроніка та мікросхемотехніка; мікропроцесорна техніка; мови програмування Assembler, Ci, Pascal, Delphi; банки та бази даних; мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації, автоматизація бізнес-процесів, комп’ютерна графіка, комп'ютерні мережі, основи Web-технологій та інші.

До послуг студентів на кафедрі комп’ютерний клас, лабораторія промислової електроніки, лабораторія мікроконтролерів та комп'ютерних мереж, лабораторія технічних засобів автоматизації, лабораторія пневмоавтоматики. Студенти працюють з дидактичним класом по пневмоавтоматиці FESTO, контролерами фірм ADAM, РЕМІКОНТ, МІКРОДАТ, ADVANTECH, мікроконтролерами спеціалізованого призначення dSPACE (Німеччина), використовують стенди по мікросхемотехніці.

Підвищенню ефективності навчання сприяє також широке залучення студентів до участі в наукових роботах, які ведуться у науково-дослідних лабораторіях автоматизованих систем керування. Кращі студентські роботи завойовують призові місця в конкурсах, їх публікують у науково-технічних журналах, а одержані в науково-дослідних лабораторіях результати оперативно впроваджуються у виробництво та в навчальний процес.

Кращі студенти спеціальності направляються на стажування, ознайомлюючі практики та навчання в університети Німеччини, Польщі, Великобританії тощо.

Засвоївши збалансовану програму навчання, випускники спеціальності АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ працюють на підприємствах, в банківських структурах, в науково-дослідних установах та навчальних закладах, на керівних посадах в державному та приватному секторах виробництва, ремонту та технічного обслуговування.

Публікації

Коференція на кафедрі АУВП

kon av 2012 Міжнародна науково — технічна конференція «Комп’ютерно-ін...

Як не загубитися у рейтинго...

vs2013 1 серпня до 12:00 приймальні комісії усіх вищих навчальни...

До уваги абітурієнтів

gerb 240x160 Зустріч з деканом факультету комп'ютерних наук та інформа...

Кохання допомагає краще нав...

love stud За студентським фольклором, якщо одружився, то варіантів ...

Оголошення

Gerb FKNIT site Зустріч декана факультету

КНІТ з абітурієнтами з питань
за...