Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні

Галузь знань: ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА (0101)
Напрям підготовки: ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (6.010104)
Спеціальність: ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр, спеціаліст, магістр
Форма навчання: Денна, заочна
Кваліфікація: Програміст, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій (бакалавр професійного навчання). Інженер-педагог. Магістр професійного навчання.
Факультет:  Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра: Комп'ютерних технологій професійного навчання

Напрям ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ пов’язаний з управлінською  діяльністю на рівні розробників спеціальних програмних продуктів і педагогічною діяльністю на рівні викладачів комп'ютерних дисциплін, інформаційними технологіями та комп'ютерними середовищами на рівні системних програмістів, налаштуванням і захистом мережі на рівні системного адміністратора, розробкою web-додатків навчального та спеціалізованого призначення.

Особливістю напрямку є глибоке володіння новими комп’ютерними технологіями та вміння застосовувати їх у професійній діяльності. Студенти не лише працюють з сучасними дидактичними комп’ютерними засобами (віртуальними тренажерами, лабораторіями, мультимедіа-додатками, автоматизованими навчальними системами тощо), а й вчаться самостійно розробляти їх.

Спеціальність ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ передбачає підготовку фахівців, що мають подвійну спеціалізацію: педагогічну і інженерну в області комп’ютерних технологій. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій в управлінській сфері й у сфері навчання, а, з іншого боку, здатні поширити свої знання і передати їх учням професійно-технічних училищ різних профілів.

Базовими предметами є: Інтернет-технології, елементи і пристрої обчислювальної техніки, ергономіка інформаційних технологій, web-програмування, комп'ютерні мережі, комп'ютерні технології в навчальному процесі, комп'ютерне документоведення, комп'ютерний дизайн і мультимедіа, організація баз даних і знань, прикладне програмування, проектування і експлуатація інформаційних систем, системне програмування, Internet-технології і телекомунікації в бізнесі, захист даних в інформаційних системах та інші.

До послуг студентів на кафедрі комп’ютерний клас, лабораторія комп'ютерних технологій у навчальному процесі та допоміжних технологій навчання і мультимедійна аудиторія. Студенти працюють з такими програмними продуктами як AutoCAD, MathCAD, Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Adobe Captivate, Camtasia Studio та інші. Лабораторією комп'ютерних технологій у навчальному процесі та допоміжних технологій навчання надаються освітні послуги людям з вадами зору з використанням технологій “Assistive Technologies” та однієї з найпотужніших в даній сфері спеціалізованої програми американської компанії Freedom Scientific JAWS For Windows.

Кращі студенти спеціальності під час навчання беруть участь у науковій  діяльності кафедри, наукових конференціях, направляються на стажування, ознайомлюючі практики та навчання Німеччини, Польщі, Великобританії тощо.

Випускники спеціальності ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ мають право працювати на інженерних посадах на промислових підприємствах, у проектно-технологічних і науково-дослідних організаціях, а також розроблювачами комп'ютерних систем у різних областях освіти і народного господарства (у промисловості, на транспорті, у сільському господарстві, у соціальній сфері), інженерами-програмістами в навчальних закладах, проектних, конструкторських бюро, у науково-дослідних інститутах, у банках, страхових компаніях, в електронних офісах фірм. Одержавши освітній рівень магістра і кваліфікацію магістр професійного навчання, фахівець даного профілю може бути спрямований для роботи у вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку інженерів-педагогів, у наукові організації, що займаються проблемами професійно-технічного навчання, відділи народної освіти.

Публікації

У Росії з'явився пам'ятник ...

halava Він був встановлений 29 червня 2012 року, поряд з корпусо...

Студентам урізали стипендії ?

step Кабінет міністрів переіндексував доходи громадян, урізавш...

Підраховано, скільки студен...

gro Портал hh.ua провів опитування, згідно з яким більшість р...

Оголошення

Gerb FKNIT site Зустріч декана факультету

КНІТ з абітурієнтами з питань
за...

До уваги абітурієнтів

gerb 240x160 Зустріч з деканом факультету комп'ютерних наук та інформа...