Комп'ютерні системи та мережі

Галузь знань: ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (0501)
Напрям підготовки: КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
Освітньо-кваліфікаційних рівень: Бакалавр, спеціаліст, магістр
Форма навчання: Денна, заочна
Факультет: Комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра: Комп’ютерної інженерії

Характерною особливістю сучасного стану розвитку народного господарства є широке використання комп’ютерної техніки та новітнього програмного забезпечення. Комп’ютерні системи використовуються на десятках великих та сотнях середніх та малих промислових підприємств різної форми власності, в банківських установах, у торгівельній мережі. Досить часто комп’ютерна техніка використовується не автономно, а в складі локальних або корпоративних мереж. У зв’язку з цим існує потреба у фахівцях, які б уміли проектувати, встановлювати та експлуатувати комп’ютерні мережі та системи, створювати для них сучасне програмне забезпечення, розробляти бази даних, здійснювати ефективний і надійний захист інформації.
Потенційними замовниками випускників даної спеціальності є:
•    промислові підприємства;
•    проектно-технологічні і науково-дослідні організації, конструкторські бюро;
•    підприємства й організації транспорту, сільського господарства, соціальної сфери, банки, страхові компанії і т.п.;
•    вищі навчальні заклади I–IV рівня акредитації, професійно-технічні училища, школи.
Кваліфікація, яку отримують випускники – бакалавр з комп’ютерної інженерії.
Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра з комп’ютерної інженерії – технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп'ютерних систем та мереж універсального та спеціального призначення та їх компонент.
Студенти можуть залучатися до таких видів діяльності:
•    виробництво електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
•    монтаж та ремонт електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
•    створення програмного забезпечення;
•    оброблення даних;
•    робота з базами даних;
•    технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки.
Бакалавр з комп’ютерної інженерії може займати такі первинні посади:
•    інженер з комп'ютерних систем;
•    інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
•    інженер-електронник;
•    інженер-конструктор;
•    інженер-системотехнік;
•    інженер-програміст;
•    технік обчислювального центру;
•    оператор електронно-обчислювальних машин.
Фахівці з комп’ютерної інженерії працюють на багатьох промислових підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах Волині та за її межами, де проектується, виготовляється, налагоджується, експлуатується або ремонтується комп’ютерна техніка.

Публікації

У Росії з'явився пам'ятник ...

halava Він був встановлений 29 червня 2012 року, поряд з корпусо...

Студентам урізали стипендії ?

step Кабінет міністрів переіндексував доходи громадян, урізавш...

Підраховано, скільки студен...

gro Портал hh.ua провів опитування, згідно з яким більшість р...

Оголошення

Gerb FKNIT site Зустріч декана факультету

КНІТ з абітурієнтами з питань
за...

До уваги абітурієнтів

gerb 240x160 Зустріч з деканом факультету комп'ютерних наук та інформа...